4 MIN READ

Heatcube: Gjør grønn energi stabil for industrien

By Camilla Nilsson, 8. Oct 2021

Kyoto Group har utviklet et modulært og skalerbart lagringssystem for termisk energi. Det kan bli svært lønnsomt for norsk og internasjonal industri. 

Billigere kraft. Grønnere industri. Mer stabilitet. Det er noen av gevinstene med de unike termiske batteriene som er utviklet av Kyoto Group.

 

Christopher-Kjolner

– Vi lagrer fornybar energi når det er mye av den, og så tilbyr vi den tilbake når det er lite energi tilgjengelig. Slik skaper vi stabil fornybar energi, forklarer Christopher Kjølner, administrerende direktør i Kyoto Group, som har utviklet batteriet «Kyoto Heatcube» for termisk energilagring.

Fornybare energikilder som sol og vind er som kjent uforutsigbare. De produserer bare når sola skinner eller vinden blåser. Det skaper priser som svinger mer enn før. Og det er et problem.

– Industrien trenger stabil energiforsyning og pris, og derfor holdes andelen fornybar energi nede i energimiksen. Dette gjør vi noe med. Vi stabiliserer energiforsyningen og prissvingningene og tilrettelegger dermed for en grønnere energimiks. Kyotos løsning gjør at vi kan fase in mye mer fornybar kraft. Ambisjonen vår er å gjøre grønn energi tilgjengelig for alle, sier Kjølner.

19-Heatcube-gjor-gronn-energi-stabil-for-industrien_2

Lagrer energi i salt

Hvis vi ser litt nærmere på energibehovet i industrien, viser det seg at det som oftest er varme man trenger. Kyoto tilbyr lagring av varme (termisk lagring) for å møte dette behovet, og fordi det er billigere enn elektrisk lagring.

Selskapet bruker en effektiv og godt utprøvd metode, nemlig lagring av termisk energi i smeltet salt. Det unike med Kyotos løsning er at demoduliserer dette, slik at teknologien kan tilpasses ulike energibehov i industrien.

 

Camilla_SoMe

– Vi lager små byggeklosser med kapasitet fra 5 MW som kan settes sammen til over 100 MW. Dermed kan man bestille en eller flere slike Heatcubes, avhengig av behov. Så ved å gjøre denne teknologien modulær og fleksibel, kan vi hjelpe industrien med å fase ut kull og olje. Først da vil vi få den store effekten med reduserte CO2-utslipp, forklarer Camilla Nilsson, som er finansdirektør i Kyoto.

 

19-Heatcube-gjor-gronn-energi-stabil-for-industrien_3

Visualisering: Friis & Moltke Architects

Store ambisjoner

Kyoto-teknologien er spesielt relevant for aktører som bruker damp i sine prosesser, eller har overskuddsvarme som kan lagres. Kyoto har nå bestilt det første batteriet til en kommersiell installasjon, og ambisjonene er store. Selskapet har verdensledende ekspertise med på laget, og dessuten Norsk Hydro på eiersiden og blant andre Eivind Reiten og Thorleif Enger, i styret.

– Vi skal industrialisere selskapet og vokse betydelig. Vi ser for oss at vi skal få en betydelig mengde lagringskapasitet i nær fremtid. Det er mye lidenskap blant de ansatte, og vi tror denne teknologien kan få stor betydning for mennesker og miljø, sier Kjølner.

"Det som gjøres i Kyoto Group er viktig for fremtiden. Det er veldig spennende å være en del av det."

Eivind Reiten, styreformann i Kyoto Group, tidligere statssekretær, minister for olje og energidepartement, og konsern-sjef i Hydro.

"Med fornybar energi sammen med Kyotos løsninger for modulær lagring kan industrien hurtigere fase ut fossil energi. Det er en utvikling jeg brenner for."

- Thorleif Enger, styremedlem i Kyoto Group, tidligere administrerende direktør i Yara og kåret av Kapital til en av Norges ti beste bedriftsledere etter andre verdenskrig.

Join our mailing list

Find out how Kyoto is disrupting the energy market.